قد جان یامان (Can Yaman) چند سانتی متر است؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۹:۲۴:۶
قد جان یامان (Can Yaman) چند سانتی متر است؟
جان یامان بازیگر و وکیل ترک است. او را به خاطر سریال های قرص ماه، دلداگی و پرنده سحرخیز(عطر عشق) می شناسند.
قد جان یامان: ۱۸۳ سانتی متر
وزن جان یامان: ۷۹ کیلوگرم


محاسبه گر قد (آیا قد بلندم؟)

محاسبه